Cú lừa từ đa cấp nhìn từ vụ Gold Time, vì sao nhiều người biết nhưng vẫn bị lừa?

Hình ảnh

Video Youtube

Cú lừa từ đa cấp nhìn từ vụ Gold Time, vì sao nhiều người biết nhưng vẫn bị lừa?

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Lượt Xem