Công ty Cổ phần Đầu tư Chấn Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án KDC An Phước Riverside tại xã Hàm Thắng

About

Công ty Cổ phần Đầu tư Chấn Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án KDC An Phước Riverside tại xã Hàm Thắng
https://binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=4&pageid=469&pagekeyword=Detail&catid=38238&id=566565&catname=thong-tin-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat&title=cho-phep-cong-ty-co-phan-dau-tu-chan-hung-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-khu-dan

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Social Media Icons

Lượt Xem